Căn cứ  vào nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát năm học 2018-2019 là “ Nâng cao chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ và Tin học”,  trường THCS thị trấn Bát ...